โครงการจัดทำแผนบริหารการศึกษาแบบบูรณาการและการกำจัดขยะมูลฝอยหมู่บ้าน ชุมชนอย่างย [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 34 


โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 89 
 


อนุสาวรีย์ปู่ทองแก้วเห็ดฟาง
 ...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...