โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่ว [ 20 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 194 


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในท้องถิ่น งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิ [ 20 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 171 
 


อนุสาวรีย์ปู่ทองแก้วเห็ดฟาง
 ...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...