ประชุมปฎิรูปประเทศไทยระดับอำเภอของอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี [ 8 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 19 


เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังภายในเขตตำบลโพทะเล [ 8 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
 


อนุสาวรีย์ปู่ทองแก้วเห็ดฟาง
 ...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...