หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล โพทะเล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
นายธนพนธ์ ทองโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
วิสัยทัศน์
''ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน ตำบลน่าอยู่
แหล่งเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วัดราษร์บำรุง
สถานที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชนในตำบลโพทะเล
วัดราษร์บำรุง
การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ
วิถีพอเพียงในตำบล
ทั้งการเกษตรและความเป็นอยู่
การเกษตรพอเพียงของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
1
2
3
4
5
 
   
 
  ตำบลโพทะเล เป็นตำบลเก่าแก่มาพร้อมกับอำเภอสิงห์หรืออำเภอบางระจัน ในปัจจุบัน มีอาณาเขตกว้างขวาง จนต่อมาต้องแบ่งไปเป็น ตำบลบ้านจ่า (ปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับอำเภอบางระจัน) และตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่าย บางระจัน กำนันที่ปกครองคนแรกเป็น "ขุน" คือ "ขุนโพทะเล" (เอี่ยม) เป็นกำนันที่เข้มแข็ง คนเกรงกลัวมาก เป็นเศรษฐี มีฐานะ มีช้าง 3 เชือก ชอบตีไก่ไปตรวจท้องที่ชอบขี่ม้า ถ้าเป็นหน้าฝน ชอบขี่ควาย (หางด้วน) พื้นเพเดิมท่านขุนกำนันเป็นคนชาวบ้านจ่า  
 
       
  ความหมายของชื่อตำบลโพทะเล คือ โพทะเล เป็นคำเรียกชื่อต้นไม้ชนิด หนึ่ง ชอบขึ้นตามหนอง ห้วย บึง ที่ชื้นแฉะ มีลักษณะคล้ายต้นกระทุ่มน้ำ มีดอกคล้ายดอกสมอฝ้าย ผลคล้ายมะฝ่อ ใบคล้ายใบโพธิ์ ต้นโพทะเล พอมีหาดูได้น้อยมากในปัจจุบัน  
 
 
       
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของ จังหวัด สิงห์บุรี ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอ ค่ายบางระจัน ประมาณ 11 กิโลเมตรตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอค่าย บางระจัน มีเนื้อที่ทั้งหมด 18.72 ตารางกิโลเมตร  
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี และต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  
 
 
      
 
  กลุ่มสตรีสหกรณ์โพทะเล
  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
  กลุ่มสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
  กลุ่มประปา
  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน
 


             
  ประชากรทั้งสิ้น 4,661 คน
  ชายทั้งสิ้น 2,279 คน
  หญิงทั้งสิ้น 2,382 คน
  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,430 ครัวเรือน
  ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 248 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลโพทะเลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
  หมู่ที่ 1 บ้านดอนมะสัง
  หมู่ที่ 2 บ้านหนองลี
  หมู่ที่ 3 บ้านคลองระมาน
  หมู่ที่ 4 บ้านดอนมะขาม
  หมู่ที่ 5 บ้านโพทะเล
  หมู่ที่ 6 บ้านกลับ
  หมู่ที่ 7 บ้านดอนตะโหนด
  หมู่ที่ 8 บ้านท่าลอบ
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  1 ดอนมะสัง 208 233 441 169  
2 หนองลี 347 354 407 262
  3 คลองระมาน 470 482 952 318  
4 ดอนมะขาม 370 369 739 229
  5 โพธิ์ทะเล 249 255 504 167  
6 บ้านกลับ 226 228 454 142
  7 ดอนตะโหนด 125 148 273 106  
8 ท่าลอบ 269 292 561 183
  รวม 2,264 2,361 4,625 1,576
 
**ที่มา: ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ สำนักงานทะเบียนอำเภอค่ายบางระจัน ณ วันที่ 20 เมษายน 2561**
 
      
            พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งตำบล จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำให้เป็นแหล่งผลิตข้าว อ้อย และพืชผักที่สำคัญของจังหวัด สามารถทำนาได้ปีละ 2 - 3 ครั้ง และมีสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ไก่พันธุ์เนื้อ  
 
 
      
  การเกษตร
    ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย,เลี้ยงสัตว์,ปลูกพืชระยะสั้น อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15 อาชีพรับราชการ
  การประมง
    ตำบลโพทะเล (ไม่มีการประมง) ในแหล่งน้ำธรรมชาติหมู่ที่ 1-8 นำพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดมาปล่อย เพื่อให้ประชาชนไว้เป็นอาหารดำรงชีพ
  การปศุสัตว์
    ตำบลโพทะเล มีการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ ปลา เป็นต้น
 
       
รับเรื่องราวร้องเรียน
081-7041126
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10