หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายธนพนธ์ ทองโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
วิสัยทัศน์
''ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน ตำบลน่าอยู่
แหล่งเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วัดราษร์บำรุง
สถานที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชนในตำบลโพทะเล
วัดราษร์บำรุง
การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ
วิถีพอเพียงในตำบล
ทั้งการเกษตรและความเป็นอยู่
การเกษตรพอเพียงของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
1
2
3
4
5
 
 
   
 
 


   
 


จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เค [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ โต๊ะสำหรับคอมพิว [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หม [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๘ จุด [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ โดยวิ [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพทะเล โดย [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพทะ [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดรูปตัวการ์ตูน โดยวิธ [ 9 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพท [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างติดตั้งเสียงตามสาย หมูที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างซักรีดผ้าม่านพร้อมติดตั้งและผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธ [ 27 ก.ค. 2565 ]

 
    
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  การสาธารณสุข
  การศึกษา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2552
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลโพทะเล
สนองราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
 
...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 

 
 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอก [ 28 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญาซื้อขาย เดือนพฤษภาคม 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
    
 
         
 
ขออนุญาตสอบถามการเปลี่ยนบัญชีรับเงินผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ (22 มี.ค. 2565)    อ่าน 42  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องภาษีป้ายค่ะ (18 มี.ค. 2565)    อ่าน 37  ตอบ 1  
การจดทะเบียนพานิชย์ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 33  ตอบ 1  
 

เห็ดฟาง

กล้วยกวน จิรา
      
 
   

วัดโพธิ์ทะเลเหนือ
 


   
ทต.พรหมบุรี รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
ทต.อินทร์บุรี 2564.8 เรื่อง งดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕ [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
อบต.โพสังโฆ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พรหมบุรี ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเครื่องสูบน้ำ ชุมชนบ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 3 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ค่ายบางระจัน มอบบ้านพอเพียง สู่เมืองน่าอยู่ จังหวัดสิงห์บุรี🏡 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ค่ายบางระจัน ตัดกิ่งไม้ ณ หมู่ที่ ๕ เพื่อความสะดวกในการขับขี่ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พรหมบุรี ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ เขตเทศบาลต [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.พรหมบุรี ดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งจ่ายน้ำประปาแตกชำรุดเสียหาย เขตบ้านเตาอิฐ หมู่ที่ 3 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.พรหมบุรี ดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งจ่ายน้ำประปาแตกชำรุดเสียหาย บางชัน หมู่ที่5 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บางกระบือ กิจกรรมมอบไขไก่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระบือ ที่นำขยะอันตรายมาแลก ในโครงก [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
      
 
    
 
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2501  [ 16 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2496  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10577-10646 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10647-10719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
           
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
081-7041126
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.โพทะเล

facebook
อบต.โพทะเล
อบต.โพทะเล
ปิดหน้าต่าง