หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 


   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร [ 11 มิ.ย. 2562 ]จ้างบริการออกแบบ ตรวจแบบและรับรองแบบ โครงการก่อสร้ [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการต [ 8 พ.ค. 2562 ]

 
    
   
 
อบต.โรงช้าง แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 37  ตอบ 1
อบต.โพกรวม ที่ กค (กวจ) 0405.2/9619 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.คอทราย รับทำโมเดล (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 304  ตอบ 1
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอให้ช่วยลงแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริ (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง ขอถามเรื่องการตัดกิ่งต้นไม้ที่ได้ทำเรื่องขอไว้เมื่อเดือนมีนาคม2562 (5 มิ.ย. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (31 พ.ค. 2562)    อ่าน 364  ตอบ 13
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 78  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 87  ตอบ 0
 
    
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  การสาธารณสุข
  การศึกษา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2552
 
 ...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 

 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านครูกมล ทองสุข) [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
สัญญาซื้อขายที่ 6.2562 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ใบสั่งจ้างที่ 121.2562 นางสมใจ ทองมาดี [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
    
 
         
 
แนะนำกระบวนการง่ายๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 884  ตอบ 0  
ขอให้พิจารณาการเข้าเวรของพนักงานอีกครั้ง (11 เม.ย. 2557)    อ่าน 835  ตอบ 0  
จริงหรือไม่ครับ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 1023  ตอบ 3  
น้ำประปาหมู่4ขุ่นมาก (30 ต.ค. 2556)    อ่าน 809  ตอบ 2  
ถนนเลียบคลอง3ชำรุด (20 ส.ค. 2556)    อ่าน 1159  ตอบ 4  
สอบถามตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด (30 ก.ค. 2556)    อ่าน 1160  ตอบ 1  
เรียนนายกฯ (2 ก.ค. 2556)    อ่าน 3217  ตอบ 13  
เรียน ท่านนายกอบต.โพทะเล (27 ธ.ค. 2555)    อ่าน 852  ตอบ 0  
เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 พ.ย. 2555)    อ่าน 2210  ตอบ 5  
อยากไปเที่ยวๆๆ (22 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1154  ตอบ 1  
ช่วยดูแลถนนบริเวณนี้ด้วย ม.3 (27 ธ.ค. 2554)    อ่าน 1553  ตอบ 4  
ทรายบนท้องถนน (20 พ.ย. 2554)    อ่าน 1269  ตอบ 1  
ยังไม่ได้คำตอบ !!! (31 ต.ค. 2554)    อ่าน 1121  ตอบ 2  
เรียน ท่านนายก อบต.โพทะเล (24 ต.ค. 2554)    อ่าน 1658  ตอบ 4  
คาถามหาเสนห์ (15 ต.ค. 2554)    อ่าน 7949  ตอบ 6  
 

เห็ดฟาง

กล้วยกวน จิรา
      
 
   

วัดโพธิ์ทะเลเหนือ
 


   
อบต.จักรสีห์ ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแป้ง โครงการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษายายดอ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแป้ง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนว 5ส (วันที่ 12 ก.ค. 2562) [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.คอทราย รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) 2560 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ โครงการส่งเสริมความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ. [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.โพสังโฆ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.พ.ศ.2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.โพสังโฆ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.โรงช้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
      
 
    
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]