หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายธนพนธ์ ทองโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
วิสัยทัศน์
''ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน ตำบลน่าอยู่
แหล่งเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วัดราษร์บำรุง
สถานที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชนในตำบลโพทะเล
วัดราษร์บำรุง
การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ
วิถีพอเพียงในตำบล
ทั้งการเกษตรและความเป็นอยู่
การเกษตรพอเพียงของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
1
2
3
4
5
 
 
   
 
 


   
 


จ้างเหมาโครงการศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด งานควบคุมภายในและการตร [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป โดยวิธ [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาก [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด งานสารสนเทศ โดยวิธีเฉพ [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็ [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในโครงการฯ ตามโครงการสั [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการบริหารจัดการกำจัด [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด เครื่องปรับอากาศ แบ [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในโครงการฯ ตามโครงการสั [ 12 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตที่ทำการ [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ตามโครงการเฝ้าระวังโ [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบ [ 9 พ.ค. 2565 ]

 
    
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  การสาธารณสุข
  การศึกษา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2552
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลโพทะเล
สนองราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
 
...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 

 
 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญาซื้อขาย เดือนมกราคม 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างและสัญญาซื้อขาย เดือนธันวาคม 2564 [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
    
 
         
 
ขออนุญาตสอบถามการเปลี่ยนบัญชีรับเงินผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ (22 มี.ค. 2565)    อ่าน 25  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องภาษีป้ายค่ะ (18 มี.ค. 2565)    อ่าน 20  ตอบ 1  
การจดทะเบียนพานิชย์ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 15  ตอบ 1  
 

เห็ดฟาง

กล้วยกวน จิรา
      
 
   

วัดโพธิ์ทะเลเหนือ
 


   
ทต.พรหมบุรี รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ค่ายบางระจัน การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ในพื้นที [ 29 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
อบต.วิหารขาว [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างาม สรุปการดำเนินการเเก้ไขปัญหาร้องทุกข์ เดือน เม.ย. 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.จักรสีห์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ค่ายบางระจัน [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ค่ายบางระจัน ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ คร [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ค่ายบางระจัน โครงการตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแป้ง 📢ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแจง มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้กักตัว [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
      
 
    
 
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
           
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
081-7041126
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.โพทะเล

facebook
อบต.โพทะเล
อบต.โพทะเล
ปิดหน้าต่าง