หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
วิสัยทัศน์
''ท่องเที่ยวถิ่นวีรชน ตำบลน่าอยู่
แหล่งเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วัดราษร์บำรุง
สถานที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชนในตำบลโพทะเล
วัดราษร์บำรุง
การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ
วิถีพอเพียงในตำบล
ทั้งการเกษตรและความเป็นอยู่
การเกษตรพอเพียงของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
1
2
3
4
5
 
 
   
 
 


   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด เครื่องถ่ายเอกสาร โ [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ Notbook แล [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox โดยว [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดตกแต่งภูมิทัศน์ พร้อมดูแลฯ ตามโครงการส่ [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุในการจัดทำหุ่นปลากัด ตามโครงการส่งเสริมงา [ 21 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่อง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลิือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธ [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เ [ 18 พ.ย. 2564 ]

 
    
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  การสาธารณสุข
  การศึกษา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2552
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลโพทะเล
สนองราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
 
...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 

 
 
ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโพทะเล [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์ก [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
    
 
         
 
ทำทะเบียนพาณิช (28 เม.ย. 2564)    อ่าน 68  ตอบ 0  
ขอให้มาตัดกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟฟ้าข้างถนน (28 เม.ย. 2564)    อ่าน 66  ตอบ 0  
 

เห็ดฟาง

กล้วยกวน จิรา
      
 
   

วัดโพธิ์ทะเลเหนือ
 


   
อบต.บ้านหม้อ จิตอาสา ทำความสะอาดอุโมงค์ทางลอด [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมกิกจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 [ 23 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านหม้อ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5)ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระทุ่ม [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โพสังโฆ องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวไผ่ ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือนตุล [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวไผ่ งานพัฒนาชุมชน ออกเยี่่ยมบ้านเพื่อขอรับความช่วยเหลือ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวไผ่ กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
      
 
    
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
           
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
036-816-690
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.โพทะเล

facebook
อบต.โพทะเล
อบต.โพทะเล
ปิดหน้าต่าง