หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.photale.go.th/news... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ข่าวสาร
3. คลิก กิจกรรม
4. คลิก การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ระเบียบ
3. คลิก ประกาศ
4. คลิก  ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy ไม่รับ และ ไม่ให้) ขององค์์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.photale.go.th/news... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก ข่าวสาร
3. คลิก กิจกรรม
4. คลิก นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้ ของขวัญและของกำนัลทุก
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก รายงาน
3. คลิก รายงานอื่น ๆ
4. คลิก แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Poticy จากการปฎิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก รายงาน
3. คลิก การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4. คลิก แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.photale.go.th/proj... 1. เข้าไปที่ www.photale.go.th
2. คลิก รายงาน
3. คลิก การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4. คลิก ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
   1      2      3     (4)     5