หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 
     
 
 
 
 
 
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไทย จำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

(15 ก.ค.62)องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ร่วมกับ สภาอบต.โพทะเลและผู้นำชุมชนตำบลโพทะเล จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไทย จำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยการนำเทียนจำนำพรรษาถวายแด่วัดในพื้นที่ตำบลโพทะเลทั้ง 6 วัด เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สืบต่อกันมา นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียน เด็กและเยาวชน โดยมีชมรมวัยใสตำบลโพทะเล โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโพทะเล และประชาชนตำบลโพทะเลเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 21.52 น. โดย คุณ ดลณภัทร สัมฤทธิ์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน