หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 
     
 
 
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562  
 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการพิจารณาเห็นชอบขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล หมู่ที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 10.08 น. โดย คุณ ดลณภัทร สัมฤทธิ์

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย