หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล(ทีม Admin อบต.โพทะเล) [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
แต่งตั่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
จัดตั้งข้อมูลข่าวสารทางราชการและคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติ 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล [ 26 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)