หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
รายงานการประชุมสภาอบต.โพทะเล ครั้งที่ 2.2562 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.โพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1.2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล [ 6 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.โพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 ครั้งที่ 1.2562.pdf [ 27 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.โพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
ขอเชิญประชุมสภาประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2.2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3