หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัยแล้วเสร็จของงานให้บิการ การอนุญาต การวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงานตามข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)