หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตร [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล(จรรยาบรรณ) [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2