หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โพทะเล ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน(วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) โดยให้ประชาชนกรอกข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอบแบบสอบถาม สแกนด้วย QR code [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ณ จุด อบต.โพทะเล [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)