หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายนิกร ทองมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
วิสัยทัศน์
''โพทะเล ถิ่นวีรชน ตำบลน่าอยู่
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วัดราษร์บำรุง
สถานที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชนในตำบลโพทะเล
วัดราษร์บำรุง
การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ
วิถีพอเพียงในตำบล
ทั้งการเกษตรและความเป็นอยู่
การเกษตรพอเพียงของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
1
2
3
4
5
 
   
 
 
       
            เส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมของตำบลโพทะเล มีความสะดวกมาก เนื่องจากถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง การเดินทางสัญจรไปมาส่วนใหญ่ จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคล, รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน การเดินทาง ติดต่อภายในและภายนอกตำบลโพทะเล นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง ออกสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทองอีกด้วย  
           ถนนภายในตำบลโพทะเล ประกอบด้วย  
    - ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย  
    - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 16 สาย  
    - ถนนลูกรัง/ถนนดิน จำนวน 20 สาย  
 
 
      
  พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล เป็นพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่การเกษตร เนื่องจากมีคลองส่งน้ำ และคลอง ธรรมชาติ เป็นพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท  
 
      
  พื้นที่ตำบลโพทะเล มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญของตำบล ได้รับการดูแลให้ดีอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีโครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการบริโภค นอกจากนี้จะมีจัดงานเทศกาลตกปลาปีละ 1 ครั้งที่บึงแฟบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจได้เป็นอย่างดี  
 
 
      
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    1. บึง/หนองน้ำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
      บึงสีบัวทอง หมู่ที่ 4
      บึงแฟ่บ หมู่ที่ 5
      บึงห้วงขนาน หมู่ที่ 7
    คลองธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
      คลองห้วงขนาน หมู่ที่ 7
      คลองธรรมชาติยางต้นเดียว หมู่ที่ 2
      คลองธรรมชาติหลังวัดบ้านกลับ หมู่ที่ 6
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    คลองชลประทาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
      คลอง 3 ซ้าย 1 ขวา  
      คลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวา  
    ประปาหมู่บ้าน จำนวน 25 แห่ง
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
081-888-9655
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10