หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายนิกร ทองมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
วิสัยทัศน์
''โพทะเล ถิ่นวีรชน ตำบลน่าอยู่
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วัดราษร์บำรุง
สถานที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชนในตำบลโพทะเล
วัดราษร์บำรุง
การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ
วิถีพอเพียงในตำบล
ทั้งการเกษตรและความเป็นอยู่
การเกษตรพอเพียงของตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
1
2
3
4
5
 
   
 
 
 
  ความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลโพทะเล จะอาศัยอยู่รวมกันอย่าง เรียบง่ายประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีการศึกษาและ สาธารณสุข อย่างทั่วถึงประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและ ชาวตำบลหนองหลวงนับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจทำ ให้ชาวตำบลอยู่กันอย่างสงบสุข  
 
       
- มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพทะเล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลโพทะเล มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง  
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
 
      
 
 
- สถานีตำรวจภูธรโพทะเล จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านดอนมะสัง
- ที่พักสายตรวจประจำตำบลโพทะเล จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านดอนตะโหนด
- ศูนย์ อปพร. ต.โพทะเล จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
- ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ – กู้ภัย อบต.โพทะเล จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
   
 
 
      
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่  
  วัดราษฎร์บำรุงหนองลี หมู่ที่ 1 บ้านดอนมะสัง
  วัดคลองระมาน หมู่ที่ 3 บ้านคลองระมาน
  วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านโพทะเล
  วัดบ้านกลับ หมู่ที่ 6 บ้านกลับ
  วัดดอนตะโหนด หมู่ที่ 7 บ้านดอนตะโหนด
   
 
      
  ศูนย์เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ มีดังนี้
    โรงเรียนประถมศึกษา   3 แห่ง  
      โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม หมู่ที่ 1    
      โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี หมู่ที่ 5    
      โรงเรียนวัดบ้านกลับ หมู่ที่ 6    
    โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)   2 แห่ง  
      โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม หมู่ที่ 1    
      โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี หมู่ที่ 5    
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 แห่ง  
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพทะเล หมู่ที่ 5    
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ หมู่ที่ 6    
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
081-888-9655
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10